Uuden perusnäyttelyn näyttelysuunnitelma

Ylä-Savon kotiseutumuseo aloitti noin puolitoista vuotta sitten työn museon näyttelyiden uudistamiseksi. Samaan aikaan Jyväskylän yliopistossa suunniteltiin hanketta Ylä-Savon asutuksen ja elämisen ehtojen selvittämiseksi 1600-1800-luvuilla. Tutkimushankkeessa tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkittua tietoa Ylä-Savon asutuksen vaiheista liittäen sen kansainväliseen keskusteluun rajaseutujen esiteollisesta historiasta. Hankkeessa tutkitaan, miten Ylä-Savo kehittyi niukoista elinoloista elinvoimaiseksi alueeksi. Hankkeen rahoittajaksi löytyi Olvi-säätiö, joka tuki hanketta Iisalmen 130-vuotisen taipaleen kunniaksi 529 000 euron summalla. Kotiseutumuseon näyttelyuudistus liitettiin osaksi hanketta eli tuleva näyttely tulee perustumaan kattavaan tutkimukseen Ylä-Savon historiasta.

Ensimmäinen askel näyttelyuudistuksessa oli tilojen käytön suunnittelu. Museolla päätettiin tilojen jakautumisesta näyttelyosioihin, toimistotiloihin ja varastotiloihin. Museon yläkertaan päätettiin sijoittaa johdantona toimiva savutupa-osio sekä vaihtuvien näyttelyiden tila. Kellarikerrokseen taas luodaan museon päänäyttely, joka käsittelee Ylä-Savon historiaa pohjautuen suureksi osaksi hankkeeseen. Ulkorakennukset varattiin alueen elinkeinoja avaavia lisänäyttelyitä varten.

Nyt kun hankkeen tutkimustyö on edennyt ja on saatu alustavat käsitykset siitä, millaisia tietoja ja tutkimustuloksia hankkeessa selviää, on museonäyttelyn sisältöä pystytty suunnittelemaan. Museon ja yliopiston näyttelytyöryhmä ryhtyi viime syksyn alulla kirjoittamaan näyttelysuunnitelmaa. Noin 20-sivuinen näyttelysuunnitelma valmistui marraskuussa 2021. Suunnitelma määritteli perusnäyttelyn tarkoitukseksi seuraavaa: Ylä-Savon kotiseutumuseon perusnäyttely käsittelee Ylä-Savon arjen historiaa ja elämisen ehtojen muutosta pohjautuen tutkimustietoon ja pyrkii näin ylläpitämään ja välittämään alueen kulttuuriperintöä paikallisille ja matkailijoille, sekä aikuisille että lapsille, käyttäen apuna henkilöhahmoja, tarinallisuutta, elämyksellisyyttä, havainnollistavia kuvia ja esineitä sekä uutta esitysteknologiaa.

Näyttelysuunnitelma kertoo näyttelyn aihepiirit ja rakenteen

Suunnitelman mukaan savutupaan luodaan tarinallinen kuunnelma savolaisen talonpojan syksyisestä arjesta ja elämästä 1800-luvun lopulla. Tarina tarjoaa poikkileikkauksen yhteen hetkeen Ylä-Savon vuosisatoja kestäneessä historiassa. Tarinassa kuullaan savolaisista perheistä, ruokakulttuurista, työnteosta, vapaa-ajasta ja pyhäpäivistä.

Kellarikerroksen näyttely taas esittelee Ylä-Savon historiaa erätalouskaudelta nykypäivään saakka rajamaa-teeman näkökulmasta. Näyttely kertoo yläsavolaisten ihmisten arjesta, elinkeinoista, uskomuksista ja maailmankuvasta erilaisten kulttuuripiirien vaikutuksessa. Näyttely alkaa lyhyellä johdannolla Ylä-Savon varhaisiin aikakausiin: arkeologiaa, eränkäyntiä, turkiskauppaa. Seuraavaksi esitellään pysyvän asutuksen muotoutumista ja siihen liittyviä ilmiöitä kuten kaskeamista, itäsuomalaista tietäjäperinnettä, oikeudenkäyntejä, kauppamatkoja ja paikannimistöä. Hiljalleen siirrytään hallinnollisen pitäjän syntyyn, peltoviljelyyn, verotukseen, rajakiistoihin ja kristinuskon ja kansanperinteen sekoittumiseen.

Näyttelyn modernimmat ajat alkavat Iisalmen kauppalan perustamiseen liittyvistä asemakaavoista, karja- ja maitotalouden muutoksista, kaupunkiammattien synnystä ja lääketieteen kehittymisestä. Ylä-Savon 1800-luvun Venäjän vallan alaista aikakautta esitellään talonpoikien näkökulman lisäksi tilattomien ja säätyläisten silmin sekä rahatalouden näkökulmasta. Autonomian ajoista siirrytään 1900-luvun suuriin sotiin ja yläsavolaisten arkeen pommitusten, pula-ajan ja propagandan keskellä. Sota-aikoja käsitellään myös muutoksen aikakautena, jolloin Karjalan evakot ja ortodoksisuus, jälleenrakennus ja teknologian kehitys muuttivat Ylä-Savon elämänpiiriä.

Myöhemmin toteutettavat ulkorakennusten näyttelyt tulevat kertomaan Ylä-Savon elinkeinoelämästä sekä 1800-luvun että nykyajan silmin. Näyttelyissä käsitellään mm. maitotaloutta, maataloutta, metsätaloutta ja metalliteollisuutta.

Seuraavaksi näyttelysuunnitelma toimii pohjana näyttelykäsikirjoituksen luomisessa.

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa sähköpostilla
Jaa Linkedinissä

Jätä kommentti